Information


Här kan din hund möta vildsvin under kontrollerade former.


Vid eventuella skador på vildsvin eller hund som åsamkas under träning står hundägaren som ansvarig för detta och kan komma att bli ersättningsskyldig. Behöver vildsvinet avlivas ersätts det med inköp av ett nytt vildsvin. Inköpspris omkring 4000 kr (kan komma att regleras).


Har du svårt att koppla din hund? Inga problem, vi debiterar inget extra utan hjälper dig att fånga in hunden.


Vet du om att din hund är aggressiv och för tuff rekommenderar vi att din hund använder munkorg.


Skyddsvästar från Dogtech finns i olika storlekar att låna.


Om hunden uppvisar ett aggresivt beteende inne i hägnet kommer träningen att avbrytas omedelbart både för hundens och vildsvinets bästa. Detta bedöms av ansvarig för Älgsjöns Vilthägn.


Du som besöker hägnet är gäst och bär det fulla ansvaret att reglerna följs.


Vid några som helst frågor, vänligen kontakta ansvariga för Älgsjöns Vilthägn innan påbörjad träningstid.

     Priser inkl. moms


● Träningstid/1 hundägare max 1 timma: 900 kr

● Träningstid/1 hundägare max 2 timmar: 1600 kr

● Skjuta vildsvin för egen hund: 4500 kr
● Tre träningstillfällen/1 timme per gång: 2400 kr (giltighetstid 1 år)


Avgiften betalas innan träningstillfället.
Vi säljer även presentkort!

Priserna gäller från och med 1 november 2020

© Älgsjöns Vilthägn Handelsbolag